Súhlasím s požiadavkou výzvy:

Súhlasím s požiadavkou výzvy:

My, občania a občianky Slovenskej republiky, sme presvedčení/é o dôležitosti prísnej, celoročnej ochrany vlka dravého na Slovensku a trváme na jej zachovaní. Odmietame krvavé zábavy pre pár vyvolených, ktorým ide o “pôžitok” zo zastrelenia tohto nádherného a chráneného tvora. 

S plnou vážnosťou a naliehavosťou, hrdí na slovenskú prírodu, pripravení/é ju chrániť a brániť, žiadame Ministerstvo životného prostredia, aby plnilo svoje základné poslanie a bolo neochvejným garantom ochrany prírody Slovenska.  

Nestrieľajte vlky!

 


Podporte výzvu svojim podpisom:

Iniciatívu už podporilo 37 518 ľudí